HISTORIE BĚHU TUNELEM 


Historické prameny BĚHU TUNELEM jsou krátké, ale historie samotného Žižkovského (Karlínského) tunelu je delší.

Ponořte se do ni a rozšiřte své obzory o pár historických reálií jedinečného tunelu pro pěší na území hl. města Prahy
.


ŽIŽKOVSKÝ TUNEL

Žižkovský tunel (pro karlínské patrioty pouze jako Karlínský) určený pro pěší a cyklisty doplňuje šestici pražských automobilových tunelů (Letenský, Mrázovka, Strahovský, Těšnovský, Vyšehradský, Zlíchovský). Tunel přímo spojuje horou Vítkov rozdělený Karlín a Žižkov a horou prochází v blízkosti Památníku národního osvobození.

Žižkovský tunel je jediným tunelem na území Prahy, který je určen výhradně pro pěší a cyklisty a není spojen s automobilovou dopravou.

Jelikož je atletický klub SK JESENIOVA klubem Žižkovským, používáme všude v textu název Žižkovský tunel - tímto se tedy omlouváme obyvatelům Karlína. Pro naše pojmenování hraje i fakt, že dokonce i podle internetové encyklopedie Wikipedia je tento tunel veden právě pod heslem Žižkovský tunelzdroj: http://www.zizkov.cz/clanek.asp?id=271

Tunel byl slavnostně otevřen 21.4.1953 a dokončen 19. nebo 21.12.1953
(podle různých pramenů)


V bocích Žižkovského tunelu jsou vyraženy tři prostory – kryt civilní obrany, sklad ČVUT katedry jaderné fyziky a laboratoře ČVUT katedry jaderné fyziky. Žižkovský tunel je osazen na karlínské i žižkovské straně vybetonovanými vraty s ocelovými plášti, které se zasouvají do boku ostění tunelu.

profil tunelu: klenutý se zaoblenými stěnami
délka tunelu: 303m (podle pasportu společnosti Describo 296m)
šířka kruhového segmentu tunelu: v rozmezí 4,4 – 4,8m
max. výška kruhového segmentu: 3,8m (podle pasportu společnosti Describo 3,4m)
průměrné stoupání tunelu: 8,1% (podle pasportu společnosti Describo 10,5%)
výškový rozdíl obou ústí tunelu: 28,89m (podle pasportu společnosti Describo 31,2m)
počet lomů tunelu: 2 (1. levotočivá a 2. pravotočivá zatáčka ve směru
                                    tunelem nahoru z Karlína na Žižkov)BĚH TUNELEM

Historie samotného BĚHU TUNELEM je teprve v plenkách a sahá pouze na konec roku 2007, kdy se zrodil nápad uspořádat závod netradičním prostředím typickým pro Žižkov a především pro Žižkovský atletický oddíl, kterým SK JESENIOVA je.

Výběr padl na Pražský unikát mezi tunely - tedy na Žižkovský tunel, který je určen výhradně pro pěší.

Výběr data konání byl, vzhledem ke stále nabytějšímu kalendáři atletickými soutěžemi, složitý a nakonec pomohla historická exkurze do historie stavby samotného tunelu. Datum konání BĚHU TUNELEM se tak každoročně bude vázat na neděli blízkou slavnostnímu otevření tunelu, tedy k 21.4. (1953).

I. ročník proběhl v neděli dne 20.4.2008 a i přes pouze oddílovou propagaci tohoto běhu netradičním prostředím se jej, i za ještě sychravého a poměrně chladnému počasí, zúčastnilo 7 běžců, kteří o své premiérové vítězství a ustanovení rekordů BĚHU TUNELEM bojovali stejně urputně jako při klasické atletické soutěži.

Délka trati, šířka tunelu a nutnost zachování běžného provozu nám nedává jinou možnost než BĚH TUNELEM pořádat jako závod s intervalovou metodou startů. O to zajímavější a překvapivější jsou výsledky jednotlivých kategorií, kdy o vítězi není rozhodnuto hned, ale až po odběhnutí posledního běžce.prozkoumejte co se skrývá za vraty v žižkovském tunelu - HISTORIE PROSTOR, KTERÁ JSOU CHODCŮM, CYKLISTŮM A BĚŽCŮM UTAJENA

Žižkovský tunel není jen zkratkou pro pěší a cyklisty mezi Žižkovem a Karlínem, ale skrývá také kryt civilní ochrany vybudovaný, stejně jako tunel samotný, v padesátých letech 20.století. Více se dozvíte v článku na idnes.cz, ze kterého je převzato i video.Jediný závod, ve kterém se budete snažit být první(m), kdo spatří světlo na konci tunelu.