PRAVIDLA BĚHU TUNELEM 

Jelikož BĚH TUNELEM bude probíhat za běžného provozu Žižkovského tunelu, bylo potřeba vytvořit soubor pravidel, abychom respektovali nejen chodce, ale i sami navzájem při závodu.

Všeobecná pravidla
 1. Běh tunelem bude probíhat za běžného provozu Žižkovského tunelu, proto je nutné dbát zvýšené opatrnosti, brát zřetel na nerovnosti terénu, sníženou viditelnost v tunelu a další okolnosti závodu.
 2. Běžci Běhu tunelem závodí na své vlastní riziko a zodpovědnost.
 3. Běh tunelem bude probíhat za jakéhokoli počasí.
 4. Běh tunelem bude probíhat v pravé části Žižkovského tunelu (z pohledu z Karlína) a běžecký koridor bude vyznačen barevnými kužely (podle možností organizátorů).
 5. Případné nerovnosti terénu, které by mohly být pro běžce nebezpečné (podle uvážení organizátorů), budou viditelně označeny, popřípadě budou oznámeny před závodem, aby na ně byli běžci připraveni a seznámeni s nimi.
 6. Výdej startovních čísel bude probíhat od 13:00 hod. v závodní kanceláři po zaplacení startovného v hotovosti ve výši 30,- Kč/jednotlivec a 60,- Kč/štafeta.
 7. K závodu se bude možné přihlásit v den startu do 30 minut před startem v příslušné kategorii.
 8. Odložení věcí bude možné na vlastní nebezpečí v závodní kanceláři. Věci k odložení budou přijímány a vydávány pouze od běžců po předložení startovního čísla.
 9. Jednotlivé kategorie budou startovat intervalovou metodou po 10 sekundách v pořadí číselné řady startovních čísel.
 10. Řazení běžců bude cca 5 minut před startem jednotlivých kategorií.
 11. Každý běžec je povinen si hlídat své startovní pořadí před výběhem na trať.
 12. Vítězem se stává běžec s nejlepším dosaženým časem ve své kategorii.
 13. Vyhlášení vítězů bude probíhat v místě startu.
 14. Startovní číslo musí mít běžec připevněné viditelně na prsou.
 15. Běžci se počítá čas dosažený od vyběhnutí po znamení startéra ze startu (ústí tunelu v Thámově ulici) po protnutí cílové čáry (ústí tunelu na Tachovském náměstí).
 16. Startovné se platí v hotovosti při převzetí startovního čísla v závodní kanceláři a po uvedení jména, příjmení, ročníku narození a e-mailové adresy pro účely zaslání výsledkové listiny, zařazení do databáze pro zasílání informací o Běhu tunelem, popřípadě fotografií ze závodu.
 17. Zaplacením startovného souhlasí běžec s výše uvedenými Všeobecnými pravidly a v případě štafet i s níže uvedenými Pravidly pro kategorii štafet Běhu tunelem.

Pravidla pro kategorii štafet
 1. Pro kategorii štafet platí všeobecná pravidla s níže vypsanými obměnami.
 2. Štafeta se skládá ze 3 členů jakéhokoli pohlaví.
 3. Štafeta startuje vždy pouze jedna (štafety nestartují intervalovou metodou).
 4. Štafeta je povinna donést systémem předávek štafetový kolík ze startu do cíle.
 5. Předávací území štafetového kolíku bude před startovní čárou a za cílovou čárou, tedy vždy za hranicí ústí tunelu z obou stran (nikoli v prostoru tunelu).
 6. Běžec štafety běžící z Karlína je povinen běžet vpravo v běžeckém koridoru, běžec běžící ze Žižkova je povinen běžet vlevo v běžeckém koridoru.
 7. Vítezem se stává štafeta, která donese štafetový kolík v nejrychlejším čase do cíle a štafetový kolík předá v předávacím území.
 8. Štafeta, která nedonese do cíle štafetový kolík, nebo jej nepředá v předávacím území, je diskvalifikována.

Pravidla pro kategorii řidiček a řidičů kočárků
 1. Pro kategorii řidiček a řidičů kočárků platí všeobecná pravidla s níže vypsanými obměnami.
 2. Kočárek musí být, z důvodů bezpečnosti v něm vožených dětí, prázdný.
 3. Kočárky startují vždy po jednom (nikoliv intervalovou metodou).
 4. Startuje se na pokyn startéra a kočárek na startu musí být za startovní čárou.
 5. Protnutím kočárku cílové čáry se dostává řidička nebo řidič kočárku do cíle.

Jediný závod, ve kterém se budete snažit být první(m), kdo spatří světlo na konci tunelu.